Company Logo


 

slide 1 slide 2 slide 3

 

POLITICA ŞI OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL MEDIULUI

  

  

 72În anul 2006 am implementat un sistem de management al mediului conform SR EN ISO 14001 certificat de către firma AEROQ, şi s-a obţinut recertificare în anul 2011.

 

Principalele obiective a managementului de mediu sunt:

  • protejarea şi îmbunătăţirea calităţii apei
  •  reducerea consumului de resurse naturale
  •  reducerea emisiilor în atmosferă
  •  protejarea calităţii solului
  •  managementul corespunzator a deşeurilor

 

Servicii
PREMS T.P.® 2013 All rights Reserved. XHTML and CSS.