Company Logo


 

slide 1 slide 2 slide 3

CALITATE

 

   60

Din anul 1997, PREMS TP a implementat un sistem performant de MANAGEMENT al CALITATII care a fost certificat în anul 1999 conform SR EN ISO 9001\ 1995 de catre Lloyd's Register Quality Assurance şi recertificat în anul 2003 conform SR EN ISO 9001\2001.
Întregul personal angrenat în activitatea de verificari a conformităţii produselor este calificat corespunzător şi este supus anual instruirilor pentru reîmprospătarea cunoştinţelor şi asimilarea noutaţilor în domeniu.
Activitatea de MANAGEMENT al CALITĂŢII se desfăşoară în conformitate cu procedurile stabilite la fiecare domeniu de activitate.
Verificările au loc în laboratoarele firmei cât şi la punctele fixe situate în unităţile de producţie.
Verificările dimensionale se fac atât pe maşina de măsurători 3D sau Aparatul electronic de lungimi cât şi cu mijloace universale sau calibre limitative.

 

   În afara verificărilor dimensionale în PREMS TP mai executăm:

 

  • Analiza spectrală a compoziţiei chimice pe spectrometru SPECTROLAB Elveţia
  • Încercări mecanice
  • Verificări de duritate
  • Verificări ale microfisurilor cu particule magnetice sau cu lichide penetrante
  • Măsurători de grosimi cu aparate ultrasonice
  • Măsurători ale stratului de acoperire cu zinc sau vopsea.

 

Pentru asigurarea trasabilităţii produselor, rezultatele verificărilor sunt înregistrate şi arhivate.
Păstrarea datelor privind verificările metrologice pe suport informatic permite o evidenţă operativă a tuturor verificărilor pe utilizatori şi verificarea la scadenţă.
Pentru a satisface aşteptările clienţilor noştri fiecare produs este verificat înainte de a fi livrat. 

 

 

58prems.jpg 59prems.jpg 60prems.jpg

 

 

 

 

 

Servicii
PREMS T.P.® 2013 All rights Reserved. XHTML and CSS.